Skip to content

KWS Infra | Gieten, Nederland

Onderafdichting kruising N33

Op verzoek van KWS Infra heeft Genap de ongelijkvloerse kruising tussen de N33 en N34 nabij Gieten voorzien van een waterdichte folieconstructie ter bescherming van het grondwater. Voor dit project heeft Genap grote geconfectioneerde PVC-P 1 mm (Kiwa/ATA) zeilen vervaardigd, die op locatie in slechts enkele uren zijn geïnstalleerd met behulp van twee kranen.

Nadat de PVC-P folie was aangebracht, zijn de taluds voorzien van drainagevlies en geogrid, geleverd door Colbond, om de stabiliteit van de steile taluds te waarborgen. In totaal zijn er 36 zeilen aangebracht gedurende 36 dagen, met een totale oppervlakte van 60.000 m².

“De samenwerking met Genap was zeer constructief en plezierig. Genap heeft ons goed meegenomen in haar ontwerp, productie en uitvoeringsprocessen en is haar afspraken structureel nagekomen.”

Frank Popma, Bedrijfsleider KWS Infra bv