Skip to content

Hilderstone Farm | Stoke on Trent, VK

Drijvende afdekking op mestbassin

In een succesvolle samenwerking met een internationale dealer heeft Genap drijfzeilen geleverd en geïnstalleerd bij Hilderstone Farm, gelegen nabij Stoke on Trent. Deze drijfzeilen, vervaardigd uit hoogwaardig Genatex® 900 PVC-folie, dienen ter afdekking van mestopslagbassins.

Om het installatieproces op locatie te optimaliseren, heeft ons team in de productieafdeling zeilen prefabriceerd. Met een totaaloppervlak van 2450 m² werden deze zeilen vervolgens door onze ervaren monteurs ter plaatse gelast en geïnstalleerd, in nauwe samenwerking met het team van Hilderstone Farm. De drijfzeilen zijn uitgerust met robuuste drijvers die zijn voorzien van geïntegreerde ontgassingsopeningen en ballastzakken.

Dit volledig afgesloten systeem biedt de boer de mogelijkheid om mest efficiënt te mixen en te verspreiden, zonder dat regenwater wordt toegevoegd. Een bijkomend voordeel van dit afdeksysteem is de aanzienlijke reductie van emissies, wat een positieve impact heeft op het milieu.