Skip to content

Grondbank Nederland BV | Maastricht, Nederland

AVI bodemas afdichting A2

Op het trajectdeel van de verbindingsweg Beatrixhaven heeft Genap, in opdracht van Grondbank Nederland BV,  AVI-bodemas ophogingen voorzien van een afdichtende folieconstructie. AVI Bodemas staat voor Afval Verbrandings Installatie bodemas, een residu van afvalverbranding dat wordt gebruikt als bouwstof voor bijvoorbeeld ophogingen in de wegenbouw. Deze bodemas is voorzien van een afdichtende folieconstructie. Dat is wettelijk verplicht om zo milleuschade te voorkomen. De gebruikte HDPE 2 mm folie heeft een ruw oppervlak, wat in combinatie met een drainagemat zorgt voor stabiliteit aan de steile taluds.

De afdichtende folieconstructies omvatten:

18.500 m² beschermvlies NW20
18.500 m² HDPE MST/MSB 2 mm ruwe folie
14.000 m² drainagemat