Skip to content

Afdichten van stortplaatsen

Om bodemverontreiniging, lucht- en watervervuiling te voorkomen moeten stortplaatsen voldoen aan zeer strenge wet- en regelgeving, opgenomen in de Wet Milieubeheer en het Stortbesluit. Daarin wordt onder andere geëist dat zware metalen, giftige chemicaliën en percolaat niet in het grondwater en de bodem mogen uitlekken.

Genap heeft jarenlange ervaring in het afdekken van deze stortplaatsen met een milieubeschermende kunststoffolie. Doorgaans wordt hiervoor een 2 mm HDPE-folie gebruikt. Deze wordt voorgeschreven vanuit de geldende richtlijnen voor het toepassen van folieconstructies ter bescherming van het milieu en/of het stortbesluit bodembescherming.

Toch vereist elk project ook zijn specifieke eisen aan de te gebruiken materialen. Onze eigen engineers hebben de kennis en ervaring om hier inhoudelijk over te adviseren inclusief eventuele extra voorzieningen zoals drainagematten of geogrids, die noodzakelijk kunnen zijn voor een stabiele opbouw van het talud.

Genap levert de benodigde kunststoffolies en installeert de constructies met eigen montageteams. We hebben op dit punt ruime ervaring in binnen- en buitenland. De folieafdichting wordt op locatie samengesteld uit rollen van circa 7 meter breed tot de project gewenste afmetingen en vormen. Doorvoeringen en aansluitingen voor leidingen, betonconstructies en zakbakens kunnen op maat gemaakt worden.

Onderafdichtingen voor stortplaatsen

Onderafdichtingen spelen een cruciale rol bij het beheer van stortplaatsen, met als doel het voorkomen van lekkages en het beschermen van het grondwater tegen verontreinigingen. Deze onderafdichtingen worden aangebracht onder de afvalmassa en dienen als extra barrière tegen het uitlekken van vloeistoffen, zoals percolaat, die zich kunnen vormen als gevolg van regenwater dat door het afval sijpelt. Op deze onderafdichting kan het afval veilig worden gestort.

Semi-permanente afdichtingen voor stortplaatsen

Een semi-permanente afdekking wordt vaak toegepast tijdens de exploitatiefase van een stortplaats, nog voordat de stortplaats volledig is gevuld. Het is een tijdelijke bedekking die periodiek kan worden aangepast of vernieuwd naarmate de stortplaats wordt uitgebreid. Het doel is om de blootstelling van het afval aan atmosferische invloeden te verminderen en de vorming van percolaat te beperken tijdens de operationele levensduur van de stortplaats.

Eindafdichtingen voor stortplaatsen

Zodra de stortplaats vol is en buiten werking wordt gesteld, wordt deze ook vanaf de bovenzijde voorzien van een permanente afdichting. Deze eindafdichting heeft als doel om de stortplaats na sluiting te isoleren van de omgeving en de verspreiding van verontreinigingen te voorkomen op de lange termijn. Deze afdekking is bedoeld om regenwaterinfiltratie te minimaliseren en de stabiliteit van de stortplaats te waarborgen. De bovenafdichting van een stortplaats bestaat uit verschillende lagen, waaronder klei en synthetische materialen, om een effectieve barrière te vormen tegen percolaatvorming. Het materiaal  van de folieconstructie kan voorzien zijn van een structuur waardoor afschuiving van het zandpakket op het talud niet kan optreden.

Een nieuwe ontwikkeling bij het definitief afdichten van stortplaatsen is ClosureTurf®. Een fraai en betaalbaar driecomponenten afdekkingssysteem voor vuilstortplaatsen dat erosie voorkomt en gasemissie in de hand houdt.

  • KIWA-gecertificeerde aanleg
  • Partner van de meest gerenommeerde aannemers
  • Unieke kennis en ervaring

 

Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw