Skip to content

Heijmans Beton- en Waterbouw | Alkmaar, Nederland

Verdiepte wegligging N242

In Alkmaar is een deel van de oostelijke randweg N242 verdiept aangelegd om een ongelijkvloerse kruising te realiseren. Voor de constructie van een viaduct is besloten een folieconstructie te gebruiken om een droge bouwput te creëren. Heijmans Beton- en Waterbouw BV heeft Genap opdracht gegeven om in dit proces in totaal 35.500m² PVC 1,0mm KIWA / ATA folie in den natte aan te brengen.

Tijdens het ontgraven van de bouwput bleek dat het zand veel schelpen bevatte. Om de toekomstige folieconstructie te beschermen, heeft Genap eerst een beschermend geotextiel (non-woven 500gr/m²) afgezonken. Vervolgens is de gehele folieconstructie geconfectioneerd tot één zeil langs de lange zijde van de ontgraving. Met behulp van een zelfontwikkeld liersysteem is deze folieconstructie in één dag over het wateroppervlak getrokken. De folie is afgezonken met behulp van de methode afzinken op eigen gewicht. Na het aanbrengen is de folieconstructie getest op lekdichtheid door TNO met behulp van een geo-elektrische meetmethode.

“Als grote landelijke aannemer schakelen we Genap graag in. Vaak moeten we bij een project al vooraf innovatieve, slimme en duurzame oplossingen bedenken. Genap denkt altijd met ons mee en levert vakwerk – vanaf de tekentafel tot en met de uitvoering.”

Peter Huijben, Heijmans Wegen B.V. Bodemspecialismen