Skip to content

Natte aanleg

Afzinken van folieconstructies

Het aanbrengen van een folieconstructie in den natte, oftewel het afzinken van folieconstructies, is de specialiteit van Genap. Het doel is om een kunstmatige niet-waterdoorlatende barrière te creëren om daarna de infrastructuur en kunstwerken in droge omstandigheden te kunnen bouwen. Deze bouwwijze is uniek in de wereld en hangt samen met de typische bodemgesteldheid in Nederland. Reeds in de jaren zeventig heeft Genap het eerste project uitgevoerd nabij Amelisweerd en heden ten dage is het een niet weg te denken werkwijze in de Grond- Weg- en Waterbouw. We kunnen de methode bovendien zeer goed toepassen binnen damwandkuipen, al dan niet in stedelijk gebied. Overigens kunnen we op deze wijze niet alleen een kunststoffolie in den natte aanbrengen, maar ook andere geokunststoffen zoals bentonietmatten en foliebeschermende geotextielen, de zogenaamde non-wovens.

Het afzinken van een folieconstructie is betrekkelijk eenvoudig en prijstechnisch aantrekkelijk, zeker in vergelijking met onderwaterbeton of bronbemaling. Een bronbemaling heeft tevens een bijkomend nadelig effect dat de grondwaterstand in de omgeving wordt verlaagd. Vaak is dat ongewenst en door een folieconstructie af te zinken is dit probleem opgelost.

  • Geen ponton nodig
  • Betrekkelijk eenvoudige en voordelige methode
  • Geen nadelig gevolg voor de grondwaterstand in de omgeving
Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw