Skip to content

Loonbedrijf van Etten | Bleiswijk, Nederland

Ondergrondse wateropslag voor kaskoeling

Om het klimaat in de kas te kunnen beheersen, heeft de rozenteler besloten om twee ondergrondse waterbuffers aan te leggen. Deze waterbuffers worden gebruikt voor kaskoeling. In deze waterbuffers wordt koud water opgeslagen. Er is een leidingsysteem aangebracht in de buffers, dat verbonden is met het verwarmingssysteem van de kas. Door middel van een warmtewisselaar kan het opgewarmde water tijdens warm weer worden gekoeld met het koude water uit de ondergrondse buffers.

Deze oplossing stelt de rozenteler in staat om de temperatuur in de kas te verlagen en zo het klimaat beter te beheersen. Het gebruik van ondergrondse waterbuffers biedt een efficiënte en duurzame manier om de kas te koelen.