Skip to content

Accessoires waterbassins

Genap heeft een uitgebreid assortiment accessoires voor waterbassins. Deze producten maken het waterbassin compleet en zorgen voor extra functionaliteit, gemak en veiligheid.

Doorvoeren voor waterbassins

Als in- of uitstroombuizen door de wand van het bassin worden bevestigd wordt deze waterdicht aan de bekleding vastgemaakt met behulp van een conische doorvoer. Dit systeem is ook beschikbaar voor bodemdoorvoeren.

Waterdoseerslurf

De waterdoseerslurf zorgt voor een gecontroleerde watertoevoer naar het bassin. Het water wordt middels een flexibele slurf, verbonden aan het uiteinde van de toevoerbuis, tot onder het wateroppervlak geleid. De slurf is verzwaard met een grindzak om opwaaien te voorkomen.

Taludversterking

Instroombuizen worden vaak naast elkaar aangebracht. Door de grote waterkracht kan de taludbescherming beschadigd raken. Voor een langere levensduur adviseren wij een extra beschermlaag van versterkte folie onder de inlaatbuizen aan te brengen.

Uitloopvoorziening

Wanneer een mens of dier in een bassin terechtkomt, kunnen ze er, vanwege het vaak steile talud, niet of moeilijk uit komen. Via een uitloopvoorziening kan iemand eenvoudig omhoog klimmen naar de rand van de dijk. De uitloopvoorziening bestaat uit een rubbermat die aan één stuk vanaf de boven- of buitenzijde van de dijk in het bassin wordt gehangen en met ankers in de dijk is bevestigd (of met banden naar maaiveld).

 

Raoul Krijger
Uw tuinbouwspecialist
Raoul Krijger
Commercieel medewerker Tuinbouw