Skip to content

HDPE Re-lining

Bestaande betonconstructies kunnen worden voorzien van een re-lining zodat de huidige installatie niet verder aangetast kan worden. Voor deze Re-lining wordt een gladde 5 mm HDPE plaat gebruikt die middels RVS slagankers bevestigd wordt op de bestaande betonnen wanden/plafonds.

Toepassingsgebieden van re-lining

  • Renovatieprojecten bij RWZI’s en AWZI’s.
  • Re-lining van betonnen buizen.
  • Renovatie van gebouwen.
  • Rioolkanaalsystemen in de industrie en gemeenten.
  • Bekleden van vuilwaterbekkens in de industrie.
  • Bescherming van de funderingen en plafonds.
Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw