Skip to content

Afdekkingen

Het afdekken van grote silo’s of bassins in de industrie of grond-, weg- en waterbouw gebeurt doorgaans om geuremissie te voorkomen en daarmee de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Bij drinkwaterzuiveringsinstallaties komt daar nog bij dat een afdekking salmonella bestrijdt en vervuiling door invallend blad en stof voorkomt.

Genap is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en installeren van afdekkingen in de industrie en GWW. Voor silo’s en bassins, in alle mogelijke vormen, al dan niet meedraaiend, vrijdragend of met gebruik van een middenkolom. Het toegepaste materiaal en constructie hangt af van de afmetingen, vorm, gebruik, opgeslagen (vloei)stof en klimatologische omstandigheden.

 

Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw