Skip to content

Aanleg van folieconstructies voor infrastructuur

In de Grond- Weg en Waterbouw worden toeritten naar onderdoorgangen, aquaducten en verdiepte liggingen vaak uitgevoerd met een folieconstructie als waterkering van het grondwater. De waterdichte folie moet daarbij op een zodanig niveau zijn aangebracht dat het verticale evenwicht is gewaarborgd waardoor de constructie niet kan opdrijven.

Het aanbrengen van de folie op diepte kan op twee wijzen geschieden: in den natte, het zogenaamde afzinken van folieconstructies, en het aanbrengen van folie in droge omstandigheden. In beide methodes heeft Genap jarenlange ervaring en zijn er een groot aantal indrukwekkende projecten gerealiseerd.

Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw