Skip to content

Onderafdichtingen voor tankterminals

Onderafdichtingen voor tankterminals spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de integriteit en milieubescherming van deze faciliteiten. Een tankterminal, waar grote hoeveelheden vloeibare stoffen zoals brandstoffen en chemicaliën worden opgeslagen, vereist doordachte maatregelen om lekkages en bodemverontreiniging te voorkomen. Onderafdichtingen dienen als een extra beschermingslaag onder de opslagtanks. Deze laag voorkomt dat lekkages of morsingen van opgeslagen vloeistoffen in de onderliggende bodem doordringen. Dit is van cruciaal belang om bodemverontreiniging te voorkomen en de kwaliteit van het grondwater te behouden. Onderafdichtingen zijn nauw geïntegreerd met tankbodembeschermingssystemen. Dit omvat maatregelen zoals coatings en liners op de bodems van de opslagtanks om corrosie te voorkomen en de duurzaamheid van de tankstructuur te verzekeren.

100% oliebestendige folieconstructie

Onderafdichtingen voor tankterminals worden doorgaans gemaakt van een 2mm HDPE-folie. Maar Genap’s exclusieve en 100% oliebestendige materiaal Genatex® 1150XR wint snel terrein.

De voordelen van Genatex® 1150XR

  • Het materiaal is 100% bestand tegen ruwe olie en kerosine, in tegenstelling tot HDPE.
  • Het 1mm dikke materiaal is voorzien van een wapening en mag gevouwen worden.
  • Het materiaal kan geprefabriceerd worden naar grote zeilen of naar complete onderafdichting (tot 2500m² aaneengesloten).
  • De folieconstructie kan vaak binnen één dag worden aangebracht.
  • De thermische uitzetting is zeer laag (22x lager dan HDPE) waardoor plooivorming minder snel optreedt.
  • Genap heeft de duurzame Genatex® 1150XR afdichtingen inmiddels met veel succes aangebracht voor diverse nationale en internationale opdrachtgevers.
Mark Visser
Uw GWW specialist
Mark Visser
Sales Manager Grond-, Weg- en Waterbouw