Skip to content

Reef Infra BV Beton - en waterbouw | Roswinkel, Nederland

Folie afdichting op AVI bodemas terpen N391

Bij dit infrastructuurproject, uitgevoerd voor Reef Infra BV, moesten twee terpen bekleed worden met AVI-bodemfolie. Dit werd gedaan bij de de aanleg van een ongelijkvloerse kruising tussen de N391 en N379. Dit ontwerp elimineert de kruising van de wegen, wat resulteert in een vlottere verkeersstroom. Nu loopt de N391 over de N379 heen, waardoor een soepelere doorstroming van het verkeer wordt bewerkstelligd.

Bij het project aan de N391 wordt gebruik gemaakt van AVI-bodemas. Vanaf oktober 2017 wordt dit materiaal aangevoerd bij Roswinkel voor de aanleg van de hellingen bij de N391/N379. Het gaat om restmateriaal afkomstig van de afvalverwerker Attero in Wijster. Om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade plaats vindt, bekleedt Genap de terpen met AVI-bodemfolie.

Binnen een opmerkelijk tijdsbestek van slechts 12 werkdagen heeft Genap maar liefst 20.700m² folie aangebracht. Dankzij een nauwe samenwerking en een gedegen communicatie is dit project in een uiterst efficiënt tempo en tot grote tevredenheid voltooid.

''De interne communicatie en helder uitgesproken verwachtingen van beide partijen komen samen tot een zeer effectief en doelgericht eindresultaat.”

Project Management