Skip to content

Aannemingsbedrijf F.P.H. Ploegmakers | Schijndel, Nederland

Bovenafdichting stortplaats De Vlagheide

In opdracht van aannemingsbedrijf Ploegmakers heeft Genap een bovendichting aangebracht voor het afdichten van de voormalige stortplaats De Vlagheide. In de toekomst is het terrein beoogd gebied voor verdere ontwikkeling op gebied van landbouw, natuur en recreatie. Om dit alles mogelijk te maken werd de stortplaats hiervoor gereed gemaakt.

Zodra de stortplaats vol is en/of buiten werking wordt gesteld, wordt ook de bovenzijde voorzien van een permanente afdichting van folie. Deze eindafdichting heeft als doel om de stortplaats na sluiting te isoleren van de omgeving en de verspreiding van verontreinigingen te voorkomen op de lange termijn. Ook wordt regenwaterinfiltratie geminimaliseerd en de stabiliteit van de stortplaats gewaarborgd.

De 300.000 m² folie is ter plaatse door onze monteurs zorgvuldig aan elkaar gelast. Vervolgens is er grondig gecontroleerd op lekdichtheid en de folie werd aangesloten aan 105 doorvoeren. Ook hebben onze monteurs de bovenafdichting vakkundig aan de reeds bestaande onderafdichting gelast.