Skip to content

Stichting Karibu | Saja, Tanzania

Watersilo’s voor drinkwateropslag

Genap heeft twee watersilo’s geleverd aan de stichting Karibu voor drinkwateropslag in Tanzania. Eén van deze silo’s is geïnstalleerd in het kleine dorpje Saja. In Saja zijn er slechts twee seizoenen: regen en droogte, waarbij het droge seizoen acht maanden duurt. Gedurende deze periode hebben de inwoners vaak alleen toegang tot vervuild drinkwater. Om schoon drinkwater op te vangen tijdens het regenseizoen, zijn regenpijpen verbonden met de silo.

De constructie van de tank werd begeleid door de heer Teunissen, waarbij de hele dorpsgemeenschap betrokken was bij de bouw. Saja bevindt zich in een gebied met harde grond, waardoor het boren naar water niet mogelijk is. Dankzij de watersilo van Genap hoeven de leerlingen van de basisschool niet langer dagelijks vier kilometer te lopen om water te halen.