Skip to content

Dura Vermeer Divisie Infra BV | Houten, Nederland

‘In den natte’ bouwput voor tunnels rondweg N421

De N421 werd in 2015 aangelegd om een verbinding tussen de A12 en Houten mogelijk te maken. Deze weg doorkruist de Parallelweg (Kunstwerk 1) en de Achterdijk (Kunstwerk 3). Om een vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen, werden tunnels gebouwd onder de N421 voor beide wegen. Genap was verantwoordelijk voor het aanbrengen van een folieconstructie in natte omstandigheden om een droge bouwput te creëren.

Voor Kunstwerk 1 werd een Genaflex PVC 1 mm-folie van ongeveer 4.500 m2 tussen stalen damwanden afgezonken. Op de locatie van de stalen damwanden werd geotextiel aangebracht ter bescherming van de folie. Voor de constructie van de bouwput voor Kunstwerk 3, Achterdijk, hebben we een combinatie van Genatex Geotextiel 500 gr en een grondwater kerende folieconstructie, Aquatex PVC 1 mm, geplaatst, gebaseerd op het eigen gewicht. De totale constructie strekt zich uit over ongeveer 185 meter in lengte en 25 meter in breedte, tussen de definitieve stalen damwanden.