Skip to content

KWS Infra bv | Dordrecht, Nederland

Eindafwerking afvalberging Derde Merwedehaven

Sinds 2013 is de stortplaats ‘Derde Merwedehaven’ niet meer in gebruik. Om de heuvel in te richten als recreatiegebied wordt de stortplaats afgedekt met een folieconstructie om zodoende het hemelwater te scheiden van de afvalberg.

In opdracht van KWS Infra bv heeft Genap in de periode van juni 2019 tot september 2021 een oppervlakte van bijna 550.000 m² afgedekt middels een folieconstructie van drie lagen.

Een nauwe samenwerking met alle partijen is in dit project essentieel. Ondanks het enorme perceel dienen de werkzaamheden op een relatief klein oppervlak elkaar op te volgen. De folieconstructie, inclusief de te maken lassen, zijn gedurende het gehele project gecheckt door een onafhankelijke en geaccrediteerde keuringsinstantie.

Met deze oplossing kan het regenwater door een natuurlijke leeflaag heendringen en worden flora en fauna voorzien van water. Het overtollige regenwater wordt als schoon hemelwater afgevoerd door de drainagelaag en opgevangen in de omliggende ringsloot. Op deze manier kan het recreatiegebied floreren en is er geen risico op vervuiling van het grondwater.