Skip to content

Mestafdeksystemen

Mestafdekkingen vormen een essentieel onderdeel van mestopslagsystemen, met name in landen waar een afdekplicht voor mestopslag geldt om de impact van landbouwactiviteiten op het milieu te minimaliseren. Welke afdekking het meest geschikt is hangt af van het opslagsysteem, zoals een mestsilo of een mestbassin, de afmeting en vorm, wat er precies wordt opgeslagen, de weersomstandigheden en de behoefte om al dan niet te kunnen mixen. Genap kan zowel nieuwe als bestaande silo’s en bassins voorzien van een afdekking.

 

Mest afdekken met een drijfzeil

Een veelgebruikte vorm van mestafdekking is het drijfzeil. Zoals het woord al zegt drijft deze afdekking op de mest en beweegt het mee met het mestniveau. Het beschermt niet alleen tegen weersinvloeden zoals regen, maar minimaliseert ook de verdamping van vocht uit de mest, wat cruciaal is om de samenstelling van de mest te behouden. Het drijfzeil fungeert als een beschermende barrière, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht wordt verminderd. Voor zowel onze mestsilo’s als de mestbassins zijn er specifieke drijfzeilen.

Mest afdekken met een spankap

Een andere gangbare mestafdekmethode is de spankap, die toegepast kan worden op zowel golfplaat- als betonsilo’s. De spankap biedt bescherming tegen regen, minimaliseert stankoverlast en beperkt de verdamping van vocht.

Afdekplicht voor mestopslag

In Nederland is de afdekplicht een belangrijk aspect van de mestwetgeving. Deze verplichting houdt in dat agrarische bedrijven hun mestopslag adequaat moeten afdekken. Het doel is om emissies van schadelijke stoffen naar de omgeving te verminderen en zo de belasting van het milieu te beperken. De afdekplicht stimuleert boeren om gebruik te maken van geavanceerde mestafdeksystemen en draagt bij aan duurzame landbouwpraktijken.

Onderhoud, keuring en vervanging van mestafdeksystemen

Twijfelt u of uw huidige afdekking aan vervanging toe is? Vraag het onze specialisten. Wij keuren én onderhouden ook! We plaatsen ook nieuwe mestafdekkingen op bestaande bassins en silo’s.

Johan de Vries
Uw landbouwspecialist
Johan de Vries
Sales Manager Landbouw Benelux