Ga naar de inhoud

Erfwateropslag

De huidige weersextremen in neerslag, hitte en droogte hebben een grote impact op de landbouw. Het is meer dan ooit belangrijk dat we slim omgaan met water door onder meer een efficiënte wateropvang en -opslag. Ook kunt u winst behalen door erfemissie te verminderen en regen- en spoelwater van vuile waterstromen te scheiden. Hiermee beschikken we over meer schoon water. Genap biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor de opslag én scheiding van schoon en vuil water zoals de gaasmatsilo of bassin. Deze mestopslagsystemen zijn ook uitermate geschikt voor de opslag van water.

Schoonwateropslag

De periodes van verdroging en vernatting nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Genap is al decennia specialist in wateropslag voor de land- en tuinbouw. Met onze waterbassins en watersilo’s vangt u regenwater op tijdens neerslagoverschotten. Met een wateropslagvoorziening op eigen terrein zorgt u voor schoon en betrouwbaar water bij droogte of een beregeningsverbod uit oppervlaktewater en diverse andere doeleinden.

Vuilwateropslag

Erfemissie ontstaat wanneer regen of spoelwater contact maakt met mest- en voerresten, perssappen, percolaat en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater terecht komt. Milieudiensten en waterschappen vereisen dan ook een goede aanpak van vuil water. Water moet zo schoon mogelijk van het erf afgevoerd worden en als er dan toch vuile waterstromen ontstaan, moet de afstroom hiervan voorkomen worden. Bij sommige activiteiten geldt ook een opvangplicht. Met de watersilo’s en bassins van Genap bent u verzekerd van een effectieve scheiding en opvang van schoon en vuil water waardoor de erfafspoeling sterk vermindert. Bovendien kan het opgevangen erfspoelwater voor diverse doeleinden worden benut.

Water bij de mest!

Erf- of spoelwater kan heel goed worden benut voor het verdunnen van mest om deze vervolgens in het groeiseizoen verdund uit te rijden. Dit  zorgt voor een lagere ammoniakemissie, een betere stikstofbenutting en een hogere grasopbrengst. Verdunde mest is ook makkelijker te verpompen en dringt beter en sneller door in bodem en graszode. Daarbij is investeren in een systeem voor wateropslag voordeliger dan investeren in mestopslag.

Eigen wateropslag loont

  • Grote voorraad water
  • Minder afhankelijk van weersomstandigheden, droge periodes worden makkelijker overbrugd
  • Minder afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van oppervlaktewater uit sloot of kanaal waarvoor de waterbeheerder verantwoordelijk is
  • Opgevangen erf- en hemelwater kan worden benut voor irrigatie, bluswater, reinigingsdoeleinden en het verdunnen van drijfmest
  • Op dit moment mag er geen emissie plaatsvinden, in 2027 moeten alle erven zodanig zijn ingericht dat er geen emissie kan plaatsvinden
  • Een duurzame verbetering van uw bedrijf
  • Meer schoon water dan wel een betere waterkwaliteit
  • Minder hemelwater in de kelder
  • Een schoner erf

Wateropslag in land- en tuinbouw

Onze mestopslagsystemen zijn uitermate geschikt voor het opslaan van (erf)water. Maar Genap biedt ook oplossingen specifiek bedoeld voor wateropslag zoals waterbassins en -silo’s. Deze worden met name ingezet in de tuinbouw. Wilt u een compleet overzicht van ons assortiment? Bekijk deze op de tuinbouwsectie van deze website.

Ga naar ‘Tuinbouw’

Johan de Vries
Uw landbouwspecialist
Johan de Vries
Sales Manager Landbouw Benelux