Ga naar de inhoud

Mestopslag

De capaciteit van de mestopslag groeit vaak niet mee met de veestapel. Veelal is een eigen mestopslag – zeker op termijn – interessanter dan afvoeren, verwerken of huren. Genap biedt een breed assortiment opslagsystemen, zowel mestsilo’s als mestbassins en de bijbehorende afdeksystemen, voor mest (of water, slib of een andere vloeistof) van de allerhoogste kwaliteit. We verzorgen het gehele traject voor u; van advies over het meest geschikte mestopslagsysteem tot aan de plaatsing van het bassin of de silo.

Mestopslag tijdens uitrijverbod

Een beperkte mestopslag brengt verschillende nadelen met zich mee. In augustus proberen veehouders de opslag zoveel mogelijk leeg te rijden vóór het uitrijverbod van kracht wordt. Echter, bemesten in augustus is veel minder effectief dan in het voorjaar. Bovendien blijft het onzeker hoe de bodem is, op het moment dat het weer is toegestaan om mest uit te rijden. Bij nat weer of vorst moet de mest langer opgeslagen worden. Als de mestopslag dan vol is, zijn de opties beperkt: toch uitrijden onder ongunstige omstandigheden of afvoeren tegen hoge kosten.

Ruime mestopslag; een verantwoorde investering

Eigen mestopslag verdient zichzelf snel terug. Het huren van mestopslag is kostbaar, met name als de natte periode langer aanhoudt dan verwacht. En de mest moet twee keer vervoerd worden; voor de opslag en voor het uitrijden. Een ruime mestopslag vormt een structurele oplossing voor dat probleem. Bovendien ben je niet afhankelijk van een loonwerker en kun je de mest op het meest gunstige moment uitrijden.

Johan de Vries
Uw landbouwspecialist
Johan de Vries
Sales Manager Landbouw Benelux