Skip to content

Bordeaux, Frankrijk

Retentiebassin Frankrijk

In Frankrijk vereisen voorschriften dat vergistingsinstallaties worden uitgerust met een vloeistofkerende constructie. De tanks worden gehuisvest in retentiebassins met een ruime opslagcapaciteit, ontworpen om te voorkomen dat bij calamiteiten vloeistof uit de tanks kan lekken naar de omgeving.

De tanks zijn geplaatst op een solide betonnen fundering, waarop een folielaag is aangebracht om een waterdichte barrière te vormen. Deze folie is specifiek geselecteerd vanwege haar UV-bestendigheid en haar vermogen om doorvoeringen en aansluitingen af te dichten.

Door deze oplossing te implementeren, voldoet de opdrachtgever volledig aan de lokale voorschriften voor de exploitatie van biogasinstallaties, terwijl tegelijkertijd de veiligheid en milieubescherming worden gewaarborgd.