Skip to content

Accessoires voor wateropslag

Voor zowel watersilo’s als waterbassins levert Genap diverse accessoires. Deze producten maken de wateropslagsystemen veiliger en gebruiksvriendelijker.

Accessoires voor watersilo’s

Genap biedt diverse accessoires voor watersilo’s aan. De verschillende doorvoeren zorgen voor een optimale in- en uitstroom van het water. Andere producten vereenvoudigen het beheer van de watersilo aanzienlijk: de niveau-indicator biedt visuele informatie over de waterstand in de silo. De stevige siloladder maakt een veilige toegang tot de silo mogelijk voor inspectie en onderhoud.

Accessoires voor waterbassins

Ook voor waterbassins heeft Genap verschillende doorvoeren voor de toe- en afvoer van water. Als er geen gebruik gemaakt wordt van een doorvoer, wordt water meestal toegevoerd over de dijkrand. Dit kan schade veroorzaken aan de taludbescherming en de waterafdeksystemen. Om dit te voorkomen, heeft Genap speciale waterdoseerslurven ontwikkeld. Een andere optie om het talud extra te beschermen tegen de grote waterkracht is om een taludversterking van versterkt folie onder de inlaatbuizen aan te brengen. Een accessoire voor een grotere veiligheid voor mens en dier is de uitloopvoorziening voor waterbassins. Deze mat wordt langs het talud in het bassin gehangen en kan gebruikt worden om uit het bassin te klimmen.

Roger Vos
Uw tuinbouwspecialist
Roger Vos
Sales Manager Tuinbouw Benelux