Skip to content

Landbouwbedrijf Esselink | Geesteren, Nederland

Spankap voor betonnen mestsilo

In opdracht van landbouwbedrijf Esselink heeft Genap een spankap geïnstalleerd op een betonnen mestsilo. Deze kap zorgt voor volledige afdekking van de silo, waardoor regenwater niet in de silo kan dringen. Dit elimineert de noodzaak om water uit de silo te pompen, wat bij een drijfdek wel vereist is. Daarnaast vergemakkelijkt de spankap het mixen van de mest.

Voordat de spankap werd geplaatst, onderging de ruim dertig jaar oude betonnen mestsilo een grondige keuring door onze KIWA-gecertificeerde partner, Appel Bouw. Deze keuring volgde de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2344.

Met deze installatie voldoet de klant aan de nieuwe, strengere Nederlandse regelgeving voor mestopslag, die voorschrijft dat alle mestsilo’s en -bassins vanaf 1 januari 2018 volledig afgedekt moeten zijn.